POLECAMY...

Pamuk O. - Nowe życie

Biblioteka Powiatowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku została powołana Uchwałą Rady Powiatu    z dnia 27 czerwca 2014 r. jako samorządowa instytucja kultury Powiatu Tureckiego. Siedzibą Biblioteki jest miasto Turek, a terenem jej działalności Powiat Turecki. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką powierzono Zarządowi Powiatu Tureckiego, natomiast merytoryczny – Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Według przyjętych założeń Biblioteka Powiatowa będzie gromadzić i udostępniać literaturę naukową i popularno-naukową, uzupełniając w ten sposób bazę bibliotek publicznych z terenu powiatu, jednocześnie starając się zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na tego typu wydawnictwa. Istotnym aspektem działalności Biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów nie tylko w formie książki drukowanej, ale także   w postaci audiobooków i ebooków, upowszechnianie zasobów bibliotek cyfrowych oraz zapewnienie dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Przy takiej polityce gromadzenia i udostępniania niezbędna jest edukacja multimedialna użytkowników, szkolenia w zakresie wykorzystania katalogów online oraz zasobów cyfrowych w poszukiwaniu informacji. Ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych pełni oferowana przez Bibliotekę Powiatową możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych.

Bardzo ważnym statutowym obowiązkiem Biblioteki Powiatowej jest nadzór merytoryczny nad działalnością sieci bibliotek publicznych powiatu. W Powiecie Tureckim funkcjonuje 20 placówek bibliotecznych, z czego 14 usytuowanych jest na wsi, a 6 w miastach. Zadaniem Biblioteki jest organizacja narad i szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych Powiatu Tureckiego, udzielanie instruktażu i doradztwo merytoryczne, organizacyjne i prawne, a także kontrola sprawności działania powiatowej sieci bibliotek publicznych. Biblioteka Powiatowa organizuje przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe o zasięgu powiatowym.

Galeria zdjęć