POLECAMY...

Praca socjalna - Czarnecki S.

Aktualności

Finał konkursu "PIEŚŃ PRZETRWA"

FINAŁ międzypowiatowego konkursu plastycznego ph. „PIEŚŃ PRZETRWA” w ramach projektu „Książka dobra na wszystko” dofinansowanego ze...

"PIEŚŃ PRZETRWA" - konkurs plastyczny na ilustracje do pieśni...

Biblioteka powiatowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku została powołana Uchwałą Rady Powiatuz dnia 27 czerwca 2014 r. jako samorządowa instytucja kultury Powiatu Tureckiego. Siedzibą Biblioteki jest miasto Turek, a terenem jej działalności Powiat Turecki. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką powierzono...

Lokalizacja biblioteki

FacebookProjekt „Książka dobra na wszystko” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.