POLECAMY...

Bohater wieków - Brandon Sanderson

Aktualności

Wystawa

Zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej aby zwiedzić wystawę obrazów autorstwa Anety Antas z Władysławowa.

Przypominamy!

W dniu 02 grudnia (sobota) zapraszamy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Biblioteka powiatowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku została powołana Uchwałą Rady Powiatuz dnia 27 czerwca 2014 r. jako samorządowa instytucja kultury Powiatu Tureckiego. Siedzibą Biblioteki jest miasto Turek, a terenem jej działalności Powiat Turecki. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką powierzono...

Lokalizacja biblioteki