POLECAMY...

Zniszcz ten dziennik - Keri Smith

Aktualności

Uwaga!

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Powiatowa Biblioteka będzie czynna w niezmienionych godzinach, także soboty 02 lipca oraz 06 sierpnia. Zapraszamy.

UWAGA!

Przypominamy w dniu 02 lipca (sobota) Biblioteka czynna w godzinach 10.00 - 14.00. Zapraszamy!

Biblioteka powiatowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku została powołana Uchwałą Rady Powiatuz dnia 27 czerwca 2014 r. jako samorządowa instytucja kultury Powiatu Tureckiego. Siedzibą Biblioteki jest miasto Turek, a terenem jej działalności Powiat Turecki. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką powierzono...

Lokalizacja biblioteki