POLECAMY...

Hiszpański krok po kroku

Aktualności

Konkurs literacko-plastyczny dla wielbicieli książek Zofii Staneckiej!

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego na ilustrację do książki Zofii Staneckiej ORGANIZATOR: : Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku...

Goście z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Cykl spotkań Podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku. Za nami drugie spotkanie, cykl...

Biblioteka powiatowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku została powołana Uchwałą Rady Powiatuz dnia 27 czerwca 2014 r. jako samorządowa instytucja kultury Powiatu Tureckiego. Siedzibą Biblioteki jest miasto Turek, a terenem jej działalności Powiat Turecki. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką powierzono...

Lokalizacja biblioteki