POLECAMY...

Praca socjalna - Czarnecki S.

Regionalizm w bibliotece - szkolenie dla bibliotekarzy

W dniu 04 grudnia w  siedzibie Powiatowej Biblioteki  Publicznej w Turku odbyło się szkolenie w ramach projektu „Biblioteka Pomysłów 2018”, przeprowadzone przez  Alicję Urbańską i Katarzynę Smorowińską - instruktorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W warsztatach wzięli udział bibliotekarze z całego powiatu tureckiego. Podczas spotkania  wspólnie zastanawialiśmy się, jak powinna wyglądać działalność regionalna we współczesnych bibliotekach jednocześnie szukając odpowiedzi na pytania: Czy w czasach globalizacji warto pielęgnować przejawy lokalnej kultury? Jak definiować zadania biblioteki publicznej związane z regionalizmem? Nowoczesny regionalizm, czyli jaki?

Szkolenie ph. Regionalizm w Bibliotece cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ponad 20 osób uczestniczyło w kreatywnych i twórczych warsztatach przygotowanych przez prowadzących.  Panie zapoznały się z praktyczną realizacją idei regionalizmu i polityki pamięci  np. poprzez rozpoznawanie emblematów regionu , stworzenie katalogu postaci współczesnych lub historycznych  oraz propagowanie ich zasług i dorobku wśród mieszkańców.  Podczas zajęć podejmowano  działania doradcze  w zakresie tworzenia oblicza wizualnego miejsca, przygotowania antologii tekstów związanych z regionem  oraz opracowania strategii przyciągania do miejsc i tzw. topografii pamięci.

Najciekawsze rozmowy miedzy uczestnikami dotyczyły  istoty pracy na rzecz idei regionalizmu,  która opiera się na filarach poznawania własnej małej ojczyzny, kształtowaniu emocjonalnego stosunku dzieci i młodzieży do rodzinnej miejscowości ,propagowaniu symboli, poznawaniu legendarnych  dziejów kultywowaniu tradycji i obrzędów ludowych budowaniu świadomości proekologicznej.

Podsumowując bardzo dużo się działo, napełnieni nową wiedzą i doświadczeniami z niecierpliwością czekamy na nowe wyzwania i nowe szkolenia.

Galeria zdjęć